Inocybe asterospora

Quél. (1880)

Zvezdastotrosna razcepljenka

Rod Razcepljenke | Inocybe | Smrtno strupena

Smrtno strupena

Podrobnosti

Značilno

Značilna mnogim razcepljenkam, stožčasta, kasneje močno razprta in po robu razcepljena goba, z žarkasto razbrazdano površino, grbo ter dolgim betom.

Klobuk

Od 3 do 6 cm, grobo radialno razpokan, vlaknat, rdeče rjavih ali okrasto rjavih barv, z grbo na temenu.

Trosovnica

Sivo rjava, z neenakomemo dolgimi, širokimi lističi, ki pri starih gobah potemnijo.

Bet

5-9 x 0.5-1 cm, svetel, okrast ali pa rdeče rjav, vlaknat in v dnišču zadebeljen.

Meso

Bledo, vlaknato in brez posebnega vonja in okusa.

Trosi

9-12 x 6.5-10 µm, zvezdasti, z dolgimi stožčastimi kraki. Trosni prah je rjav.

Rastišče

V gozdovih, ob poteh, pod listavci v travi, v jesenskem času, na Bovškem ni pogosta.

Uporabnost

Strupena – SMRTNO NEVARNA! Muskarinski sindrom – zastrupitev živčevja, s kratkim inkubacijskim časom. Brez zdravniške pomoči so razcepljenke smrtno nevame gobe (protistrup je atropin).

Opombe

Zanesljivo jo je možno določiti le z mikroskopom, kot večino razcepljenk. Ne smemo uživati nobenih podobnih gob!

Spada med

Mikorizne gobe