Lycoperdon utriforme

Bull. (1791)

Senožetna prašnica

Rod Prašnice | Lycoperdon | Užitna

Užitna

Podrobnosti

Značilno

Je približno enako visoka in široka, nikoli višja kot širša, prekrita s širokimi, piramidastimi bradavicami, pogosta na senožetih, kjer najdemo tudi preko zime velike čašaste ostanke, ki ne propadejo hitro.

Klobuk

Od 10 do 16 cm, kroglast, hruškast, spodnji del je malo raztegnjen v kratek, debel bet. Površina je sprva belkasta, nato sivo rjavkasta, žametasta, razpoka v široke piramidaste bradavice, ki pri stari gobi včasih odpadejo.

Trosovnica

Najprej trdna, nahaja se v širokem delu trosnjaka, sprva bela, z zorenjem trosov porumeni, pozeleni in stara porjavi ter se spremeni v trosni prah, ki uhaja iz široke odprtine na vrhu gobe. Meso trosovnice se imenuje gleba.

Bet

Kratek, debel, zožen proti dnišču, kjer je običajno zguban.

Meso

Belo, gleba je najprej bela, trdna, prijetnega vonja in posebnega okusa. Meso v betu je žilavo in ne razpade.

Trosi

4-5 x 5,5 µm, limonaste oblike, z debelimi stenami, trosni prah je rjav.

Rastišče

Na prisojnih travnikih in pašnikih, v lokih ali risih, pozno poleti in v jeseni, na Bovškem redka.

Uporabnost

Dobra, dokler je gleba ali meso trosovnice belo. Sterilni del gobe v betu in ovojnica nista užitni.

Opombe

Če najdemo še večje, bele in gladke trosnjake, ki nimajo beta, pač pa v dnišču dolg, štrenast micelij, gre za ORJAŠKO TROSOVKO (Langermannia gigantea), ki je včasih spadala v rod plešivk. Je okusnejša od senožetne plešivke, vendar bolj redka, toda zvesta rastišču. VISOKA PLEŠIVKA (Calvatia excipuliformis) ima dolg bet, glavati del gobe s trosovnico pa redko preseže 10 cm širine. Pokrita je z igličastimi bradavicami, ki pri starih gobah odpadejo. Večina prašnic (Lycoperdon) in podobnih gob je užitna, dokler je gleba bela.