Ruzenia spermoides

(Hoffm.) O. Hilber (2002)

Črna oblenka

Rod Oblenka | Ruzenia | Neužitna

Neužitna