Calvatia gigantea

(Batsch) Lloyd (1904)

Orjaška plešivka

Rod Plešivke | Calvatia | Užitna

Užitna

Podrobnosti

Značilno

Največja med plešivkami, lahko je velikosti košarkarske žoge, bela, gladka, brez beta in lahko tehta več kilogramov.

Klobuk

20-50 cm visok in širok, okrogla ali malo podolgovata goba, dolgo časa bela, gladka, polstenega videza, sčasoma postane sivo rumenkasta, rjavo lisasta, s tanko zunanjo ovojnico, ki se na osredju odpre, da lahko uhajajo trosi.

Trosovnica

V notranjosti trosnjaka, sprva je bela, vso notranjost gobe izpolnjuje gleba, ki z zorenjem trosov postaja mehka, rumeno zelena, nato je kašasta, počasi pa se posuši v rjav trosni prah.

Bet

Beta ni, pod glebo se nahaja belo, sterilno meso, ki nadomešča bet, v dnišču so dolge in bele micelijske štrene.

Meso

Belo, trdo, kasneje zmehčano, neprijetnega vonja in okusa.

Trosi

4-5 µm, okrogli, rahlo bradavičasti, skoraj gladki. Trosni prah je rjav.

Rastišče

Raste na tleh, bogatih z dušikom, na travnikih in pašnikih, v vrtovih in parkih, posamično ali v skupinah, na Bovškem zelo redka.

Uporabnost

Dokler je meso belo užitna, vendar je zaščitena z Uredbo o zavarovanih prostoživečih vrstah gliv in je na Rdečem seznamu gliv Slovenije.

Opombe

Zamenjava s strupenimi gobami ni mogoča, pri zrelih trosnjakih pa moramo paziti, da ne vdihnemo trosnega prahu, kar lahko povzroči hude težave.

Podobne gobe

Bovistella utriformis (Senožetna kadilčnica)