Hypoxylon fragiforme

(Pers.) J. Kickx f. (1835)

Jagodasti skorjeder

Rod Skorjederji | Hypoxylon | Neužitna

Neužitna

Podrobnosti

Značilno

Stroma je priraščena na osnovo brez beta, 4-6(10) mm široka, sprva cimetasto do opečnato rdeča, kasneje rjavo do črna. Notranjost strome je rjavo črna, s strukturo kot oglje. Površina je grobo bradavičasta.

Trosovnica

Peritecij (zaprtotrosnica), 0.3-0.5 mm, v okrogli stromi v eni ali dveh plasteh.

Bet

Beta nima.

Meso

Črno, trdo, brez značilnega vonja in okusa.

Trosi

10.5-13 x 5-6 μm, nepravilno eliptični, nekoliko izravnani na eni strani, gladki, včasih z eno kapljico. Trosni prah je črn.

Rastišče

Raste posamezno ali tesno skupinsko, ponavadi v večjih gručah, da pokrijejo veliko površino, na odmrlih vejicah in štorih bukve, celo leto, pogost.

Uporabnost

Neužiten.

Opombe

Literatura: J. Breitenbach, Fungi of Switzerland, vol. 1, str. 268.

Prevod: Anja Rot