Inosperma erubescens

(A. Blytt) Matheny & Esteve-Rav. (2019)

Rdečkasti razcepljenec

Rod Razcepljenci | Inosperma | Strupena

Strupena

Podrobnosti

Klobuk

Od 3 cm do 8 cm širok, zvonast, široko grbast, kasneje razprt, žarkasto vlaknat, svilasto belkast, kmalu rdečkaste barve, ki se kasneje spremeni na rjavo. Rob se na več mestih razcepi.

Trosovnica

Bela, okrasta, lističi gosti, široki, izrezano pripeti na bet, kmalu rdečijo in končno postanejo olivno rjavi.

Bet

Od 4 do 10 cm visok in od 1 do 1.5 cm debel, valjast, v dnišču pogosto rahlo gomoljast, gladek, sprva bel, kasneje rdeči in je proti dnišču temnejši.

Meso

Belo, na prerezu ne spreminja barve, brez posebnega vonja, z nekoliko pekočim okusom.

Trosi

9-14 x 5-8 µm, pod mikroskopom rumenkasti. Trosni prah je rjav.

Rastišče

V mešanem gozdu, ob poteh, v parkih, pozno pomladi pa vse do jeseni, na Bovškem ni pogosta.

Uporabnost

Strupena – ZELO NEVARNA! Muskarinski sindrom – zastrupitev živčevja, z razmeroma kratkim inkubacijskim časom. Nujna je zdravniška pomoč! Protistrup je atropin.

Opombe

Izjemoma se pojavlja tudi nekoliko prej, v času rasti užitne majniške lepoglavke (Calocybe gambosa), zato je že bila zamenjana z njo. Zastrupitev pa se je tragično končala.