Kretzschmaria deusta

(Hoffm.) P.M.D. Martin (1970)

Črneča ožganka

Rod Ožganke | Kretzschmaria | Užitna

Užitna

Podrobnosti

Značilno

Zrela trosišča so v obliki različno velikih črnih krast; spomladi nastajajo mlada trosišča, ki imajo belkast rob, površina trosišča proti notranjosti je sivkaste barve, trosišča čez leto dozorijo – postopoma porjavijo in na koncu počrnijo. Zrela trosišča po obliki spominjajo na sivo ali črno skorjo, kot nekakšen ostanek pogorišča in od tod njeno ime.

Uporabnost

Neužitna.

Opombe

Primaren parazit skorje, ki povzroča odmiranje skorje in nastanka raka z nepravilno oblikovanim robom. Povzroča belo trohnobo lesa in posledično tehnično razvrednoti les. Odmiranje skorje napreduje počasi. Povzroča predvsem tehnično razvrednotenje posameznih dreves.

Spada med

Parazitske gobe