Lactarius picinus

Fr. (1838)

Smrekova mlečnica

Rod Mlečnice, sirovke | Lactarius | Neužitna

Neužitna

Podrobnosti

Klobuk

Od 3 do 8(12) cm, sprva izbočen, pozneje sploščen, rahlo ugreznjen, temno črno rjave barve, ob robu svetlejši, gladek, z drobno zrnato ali žametno površino, rob sprva podvit, pozneje izravnan in loputasto nazobčan.

Trosovnica

Lističi so sprva belkasti do svetlo rumeni, pozneje oranžno okrasti, na mestih dotika črno rjavo lisasti, gosti, različno dolgi, poraščeni po betu.

Bet

5-10 x 1-2.5 cm, temne črno rjave ali sivo rjave barve, čvrst, valjast, sprva poln, pozneje votel.

Meso

V mladosti belo, s starostjo postane svetlo rožnato oranžno, trdo, sadnega vonja in pekočega okusa (peče v grlu, ne na jeziku), na prerezu izteka bel mleček pekočega okusa.

Trosi

7.5-10 μm, bradavičasto mrežasti. Trosni prah je okraste barve.

Rastišče

Raste predvsem pod smrekami, redkeje pod jelkami, v gorskem svetu, v majhnih skupinah, pozno poleti in jeseni, na Bovškem na nekaterih rastiščih pogosta.

Uporabnost

Neužitna.

Opombe

Podobne gobe: Lactarius fuliginosus, Lactarius lignyotus.

Literatura: J. Breitenbach in drugi, FUNGI OF SWITZERLAND, vol. 6, str. 86.