Phragmotrichum chailletii

Kunze (1823)

Storževa pregradnica

Rod Pregradnice | Phragmotrichum | Neužitna

Neužitna

Podrobnosti

Značilno

Trosnjak od 0.4 do 1(1.2) mm širok, drobne črne pege na smrekovih storžih, blazinaste, nekoliko štrleče.

Meso

Črno, neznatno, brez vonja in okusa.

Trosi

Konidiji: 25-50 x 15-30 µm, večcelični, vretenaste oblike, z rjavim pigmentom (glej fotografije).

Rastišče

Raste na smrekovih storžih, celo leto, zelo pogosta.

Uporabnost

Neužitna.