Phylloporia ribis

(Schumach.) Ryvarden (1978)

Ribezova plutačevka

Rod Plutačevke | Phylloporia | Neužitna

Neužitna

Podrobnosti

Značilno

Ponavadi več trosnjakov eden nad drugim. Posamezen trosnjak poličast, od 30 do 150 mm velik in 5 do 20 mm debel pri deblu. Zgornja površina gladka do grbasta, včasih s koncentričnimi izboklinami, sprva rjasto rjav, kasneje črno rjav, običajno zelen od alg. Rob trosnjaka je valovit, oster in tanek.

Trosovnica

Drobnoluknjičasta, cimetno rjava do rdečkasto rjava, luknjice so okrogle, 6-7 na mm. Cevke so dolge od 1 do 3 mm, plastijo se več let.

Bet

Beta nima.

Meso

Plutasto in trdo. Pri prečnem prerezu trosnjaka, opazimo, da je rjasto rjava plast razdeljena s črno črto. Spodnji, tanjši del je očitno temnejši in trši.

Trosi

3-4 x 2,5-3 µm, eliptični. Trosni prah je rjavkast.

Rastišče

Največkrat raste ob vznožju ribeza ali navadne trdoleske, celo leto, trajna, na Bovškem pogosta.

Uporabnost

Neužitna.