Porodaedalea pini

(Brot.) Murrill (1905)

Borov labirintnik

Rod Labirintniki | Porodaedalea | Neužitna

Neužitna

Podrobnosti

Značilno

Lahko se razrašča po podlagi ali pa tvori klobuk, ki je do 25 x 15 cm velik, ponavadi nepravilne do polkrožne oblike, izbočen, kasneje naguban in grob, rdečkasto rjav do sivo rjav, temno rjav ali črn.

Trosovnica

Luknjičasta, rjavkasto rumena do rumeno rjava, luknjice so oglate in do 6 mm globoke.

Bet

Beta nima.

Meso

Rdečkasto rjavo do rumeno rjavo, plutasto do lesenasto.

Trosi

4.5-7 x 3.5-5 µm, gladki.

Rastišče

Raste kot parazit na iglastih drevesih ali saprofit na mrtvih delih iglastih dreves, redko na listavcih, raste posamezno ali v skupinah, na Bovškem je redek.

Uporabnost

Neužiten.

Opombe

Index Fungorum ga je še pred kratkim uvrščal v seznam kot: Phellinus pini (Brot.) Pilát (1941).