Russula nigricans

Fr. (1838)

Črneča golobica

Rod Golobice | Russula | Neužitna

Neužitna

Podrobnosti

Značilno

Robustna golobica, temnih in črnečih odtenkov, z debelimi in redkimi lističi, trdim in rdečečim mesom.

Klobuk

Od 7 do 20 cm širok, sprva polkrogel, z močno podvihanim robom, kasneje se zravna in postane v osredju udrt, umazanega videza, siv, rjavo lisast, črnikast in gladek.

Trosovnica

Lističi so debeli, razmaknjeni in na bet pripeti. Sprva so svetli, kasneje pa vedno bolj črnijo.

Bet

Do 7 cm visok in do 4 cm debel, kratek, včasih zelo debel, gladek, proti dnišču ožji, najprej svetel, kasneje črneč z rdečkastimi lisami.

Meso

Belkasto, na prerezu takoj rdeči, kasneje pa počrni, debelo in trdo, v lističih pa pekoče.

Trosi

6.5-8.5 x 6-7 µm, jajčasti. Trosni prah je bel.

Rastišče

Pod listavci in iglavci, od poletja do pozne jeseni, na ilovnatih tleh, na Bovškem pogosta.

Uporabnost

Neužitna rahlo strupena, verjetno le pri določenih osebah kot gastrointestinalni sindrom – zastrupitev prebavil.

Opombe

Skupino belih in črnečih golobic z lahkoto ločimo od drugih. Niso posebno okusne, nekatere celo sumljive in bi v večjih količinah lahko škodovale, zato se je treba omejiti pri uživanju teh golobic.

Spada med

Mikorizne gobe