Stereum hirsutum

(Willd.) Pers. (1800)

Dlakava slojevka

Rod Slojevke | Stereum | Neužitna

Neužitna

Podrobnosti

Značilno

Trosnjaki so pahljačasto prirasli na les in po njem razliti ali polrazliti oz. klobučasti in imajo na dlakavi površini več različno obarvanih slojev. Od 3 do 10 cm širok trosnjak, debeline lista, polkrožne do pahljačaste oblike. Površina je valovita, razdeljena v cone in poraščena z dolgimi dlakicami.

Trosovnica

Na spodnji strani, ko je mlada, živo rumena kot rumenjak, pozneje rumeno oranžna, v starosti pa sivo rjava.

Bet

Trosnjak je prirasel na osnovo, beta nima.

Meso

Okrasto in žilavo, brez značilnega vonja in okusa.

Trosi

5-8 x 2.5-3.5 µm, eliptični, valjasti, gladki, amiloidni. Trosni prah je bel.

Rastišče

Raste na odpadlih ali še stoječih vejah in deblih širokolistnih listavcev, predvsem na hrastu, bukvi in jelši. Debla ali veje so lahko z ali brez lubja. Najdemo jo skozi vse leto, na Bovškem pogosta.

Uporabnost

Neužitna.

Spada med

Lesne gobe, Pogoste gobe, Saprofitne gobe